GABA de neurotransmitter

1. Wat is GABA?

GABA neurotransmitter

De volledige naam van GABA is gamma-aminoboterzuur. Het is een aminozuur dat van nature in de hersenen wordt aangemaakt.

Deze stof vergemakkelijkt de communicatie tussen de hersenen. Dit komt doordat GABA als een neurotransmitter te werk gaat.

Neurotransmitters zijn signaalstoffen, die signalen afgeven aan zenuwen en zenuwcellen. Wanneer dit niet goed werkt, kan je lichaam bijvoorbeeld binnenkomende prikkels niet goed verwerken.

De grote rol van GABA in het lichaam is het verminderen van de activiteit van neuronen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel, wat op zijn beurt een breed scala aan effecten op het lichaam en de geest heeft.

De effecten van GABA op lichaam en geest: meer ontspanning, reduceren van stress, een rustiger, evenwichtiger humeur, verlichting van pijn en een boost om te slapen. 

SAMENVATTING WAT IS GABA
GABA is een aminoboterzuur dat de rol van neurotransmitter op zich neemt. Het verminderd de activiteit van neuronen in de hersenen wat veel ondersteunde effecten heeft op lichaam en geest. 

2. GABA werking

Door sommigen wordt GABA ”de remmer van de hersenen” genoemd. Dit komt omdat het aminoboterzuur een remmende werking in gang zet. Doordat het de activiteit van neurale cellen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel verlaagt. Wat als effect heeft dat de hersenen en het lichaam in een lagere versnelling worden gebracht.

GABA werking

2.1 Positieve effecten:

  • Makkelijker in slaap komen en en ondersteunen van een normale slaapfunctie.
  • GABA ondersteund bij mentale en fysieke stress.
  • Ook ondersteund het bij angstgevoelens
  • Kan bijdragen aan een beter humeur en ondersteunen bij innerlijke kalmte creëren.
  • Daarnaast speelt de neurotransmitter ook een belangrijke rol bij het reguleren van een normale spierspanning. Dit doet het samen met glutamaat, dat ook op een soortgelijke manier te werk gaat.
  • GABA speelt ook een rol binnen het immuunsysteem. Het zorgt ervoor dat het immuunsysteem goed werkt. Daarnaast zorgt het ook voor een goede werking van de immuun- en endocriene systemen (aantal klieren die hormonen afscheiden) van het lichaam, evenals bij de regulering van eetlust en metabolisme. Bovendien is er ook interessant opkomend onderzoek naar de rol van GABA in de darmgezondheid en het maagdarmstelsel. Hier kan het werken om de motiliteit (komt de cellen ten goede) te ondersteunen, ontstekingen te beheersen en de immuunsysteemfunctie te ondersteunen. Maar ook om de hormoonactiviteit te reguleren.

3. Positieve effecten van GABA op de slaap

Dat GABA actief is in het lichaam is essentieel voor de slaap, want deze neurotransmitter helpt mee om lichaam en geest te laten ontspannen en in slaap te vallen. Hierdoor kun je de hele nacht goed slapen.

Een laag niveau van de neurotransmitter is gekoppeld aan lang wakker liggen ’s nachts en helemaal niet kunnen slapen.

In een kleine studie uit 2018 voelen deelnemers die 300 milligram (mg) Trusted Source of GABA een uur voordat ze naar bed gingen, zich sneller in slaap dan degenen die een placebo slikten. 

Ze rapporteerden ook een verbeterde slaapkwaliteit vier weken na het begin van de behandeling. Er zijn meerdere aminozuren en micronutriënten die effect lijken te hebben op de slaap>>

Net als veel andere onderzoeken naar de effecten van GABA-supplementen bij mensen, was deze studie erg klein, met slechts 40 deelnemers.

In een ander onderzoek waren de GABA-waarden bij mensen met slapeloosheid bijna 30 procent lager dan bij mensen die de hele nacht doorsliepen. GABA heeft dus veel invloed op onze slaap. Zie ook: pagina beter slapen voor oplossingen.

SAMENVATTING POSITIEVE EFFECTEN OP DE SLAAP
Door de ontspanning en kalmte die GABA biedt, is het een essentieel middel om de slaap te ondersteunen. Dit is aangetoond in verschillende onderzoeken.

4. Stress en angst

GABA and anxiety

Als natuurlijke chemische stof die het lichaam produceert, is de belangrijkste rol van GABA het verminderen van de activiteit van neuronen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel, waardoor het lichaam meer ontspant en stress en angst worden verlicht.

Aanvullende GABA kan de slaap ten goede komen door ontspanning te ondersteunen en verlichting te bieden bij angst en stress.

4.1 Wat onderzoeken aantonen gerelateerd aan GABA en stress

Onderzoeken hebben aangetoond dat de neurotransmitter effectief is bij het verminderen van angst en het stimuleren van ontspanning.

Een studie toonde aan dat GABA effectief was als een ontspannend middel en een angstverlichter, waarbij vertraagde hersengolven werden waargenomen binnen een uur na inname van het supplement.

Deze studie vond ook een verbetering voor het immuunsysteem door GABA, wat suggereert dat aanvullende GABA de immuniteit kan versterken bij mensen die mentale stress ondergaan.

4.2 GABA neemt de stress weg na een stressvolle mentale inspanning

Een andere grotere studie onderzocht de effecten van 100 milligram deze neurotransmitter bij een groep mensen die onlangs een stressvolle mentale taak hadden uitgevoerd.

De wetenschappers vonden aanwijzingen van minder mentale stress. Dit constateerden zij vanwege een vertraging van hersengolven binnen de groep van proefpersonen.

Een ander onderzoek heeft de GABA activiteit als neurotransmitter gemeten binnen een groep mensen die klaar stonden om een stressvolle wiskunde test af te leggen.

Proefpersonen die het eten nuttigden met daarin de neurotransmitter, herstelden sneller van de stress die was veroorzaakt door het examen. Ook werd er een verschil geconstateerd in de hartslagvariatie.

SAMENVATTING STRESS EN ANGST
Wanneer je stress en angst ervaart, zijn er veel neuronen actief in de hersenen. GABA zorgt ervoor dat het aantal actieve neuronen geminimaliseerd wordt. Hierdoor kan ook het gevoel van stress en angst afnemen.

5. GABA neurotransmitter en hoge bloeddruk

GABA supplement

GABA-supplementen worden soms door mensen gebruikt als een natuurlijke manier om de bloeddruk te verlagen.

Er is ook wetenschappelijk bewijs dat GABA helpt om de bloeddruk te verlagen.

Zo verlaagde GABA de bloeddruk bij mensen met een hoge bloeddruk namelijk. Het onderzoek werd gehouden over een periode van 12 weken. 

De bloeddruk verlaagde op een stabiel tempo en bereikte het laagste punt aan het einde van de 12 weken. Voor het onderzoek werd een algensoort die rijk is aan GABA gebruikt. Dit supplement heeft de naam: chlorella.

Een gezonde bloeddruk is natuurlijk belangrijk, maar daarnaast helpt een gezonde bloeddruk je ook om beter te slapen.

Een natuurlijk en wettelijk geven is namelijk dat er tijdens de slaap bij ieder mens een verlaging van de bloeddruk in gang wordt gezet. Dit helpt het lichaam te ontspannen en is een teken dat het lichaam in ”rust stand” verkeert.

Een (te) hoge bloeddruk kan daarnaast een teken zijn van zeer sterke opwinding. Dit is een toestan van fysieke waakzaamheid en alertheid waardoor het erg moeilijk is om slaap te komen. Als men al in slaap komt is de kans groot dat je binnen afzienbare tijd weer wakker wordt.

Een slaap van slechte kwaliteit en slaapstoornissen (met slaapapneu op nummer 1), zorgen er mede voor dat iemand bloeddruk erg hoog is en kan resulteren in hypertensie. Een vorm van hoge bloeddruk die zeer slecht te behandelen is.

SAMENVATTING HOGE BLOEDDRUK
Er is wetenschappelijk bewijs dat supplementen die rijk zijn aan GABA de bloeddruk verlagen. Een lagere (gezonde) bloeddruk gaat ook gepaard met goede slaap (waar GABA ook aan bijdraagt).

6. Manieren om GABA-niveaus te verhogen

6.1 Ontspanningsmiddelen

Ontspanningsmiddelen zoals alcohol stimuleren GABA-receptoren, wat leidt tot gevoelens van ontspanning en slaperigheid. Hetzelfde effect treedt op als gevolg van het nemen van slaapopwekkende medicijnen zoals Ambien. Maar deze benaderingen zijn alleen effectief voor de korte termijn en hebben natuurlijk ongewenste bijwerkingen.

6.2 Meest effectief: yoga & mindfulness

Bepaalde lichaam-geest-praktijken kunnen ook helpen om de GABA-niveaus in uw hersenen te verhogen. Een studie uit 2010 van de Journal of Alternative and Complementary Medicine ontdekte bijvoorbeeld dat het beoefenen van mindfulness en yoga kan leiden tot hogere GABA-niveaus (en als gevolg daarvan een beter humeur en minder angst).

Deze studie vergeleek mensen die trainden door te lopen met degenen die regelmatig mindfulness & yoga lessen volgden, wat suggereert dat dit in het bijzonder – in plaats van lichaamsbeweging in het algemeen – het verschil maakte.

Omdat yoga een lichaamsbeweging is, hebben sommigen getheoretiseerd dat mindfulness en focus op de een of andere manier verband houden met de stijging van de GABA-niveaus.